CONSULTS & SERVICES

มอบคำปรึกษาที่มีประโยชน์อย่างมืออาชีพ

มอบคำปรึกษาที่มีประโยชน์อย่างมืออาชีพ ด้วยทีมบุคลากรด้านวิศวกรรม ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่พร้อมลงพื้นที่สำรวจความต้องการ และพัฒนาชิ้นงานให้เกิดขึ้นได้จริง

Fabrication & Construction

ทุกชิ้นงานเปี่ยมด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย
พร้อมที่จะส่งมอบและติดตั้ง

มั่นใจในคุณภาพของสินค้า และการบริการจากเรา ด้วยวิทยาการด้านออกแบบ พร้อมกับการผลิตที่ยืดหยุ่น โดดเด่นทั้งในด้านเครื่องจักรและองค์ความรู้อันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางบริษัท ส่งผลให้ชิ้นงานทุกชิ้นงานเปี่ยมด้วยคุณภาพ ความปลอดภัยพร้อมที่จะส่งมอบและติดตั้งในระยะเวลาที่กำหนด

QA/QC

มั่นใจได้ถึงความถูกต้องคุณภาพ คุณสมบัติ และความแข็งแกร่ง

มั่นใจได้ถึงความถูกต้องของคุณภาพ คุณสมบัติ และความแข็งแกร่งของชิ้นงาน ด้วยมาตรการการตรวจเช็กสภาพ รวมถึงการตรวจสอบชิ้นงานโดยเครื่องมือวัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อให้สินค้าทุกชิ้นถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนดและมาตรฐานการผลิต

Delivery & Installation

สนับสนุนการดำเนินการในทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรชำนาญการ

บริการจัดส่งและติดตั้ง ที่ดำเนินการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจถึงลักษณะงานเป็นอย่างดี ทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสามารถดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมสนับสนุนการดำเนินการในทุกขั้นตอนโดยทีมวิศวกรที่ชำนาญการ